Khusus buat pelanggan Sihaté. RM 1,500 jumlah Duit Raya untuk dibawa pulang. Buat belian Set Detoks Sihaté sepanjang tempoh 22 April 2023 sehingga 28 Mei 2023 dan anda berpeluang menang duit raya.

1) Terma dan Syarat Cabutan Bertuah

 • Cabutan bertuah ini terbuka kepada semua pelanggan yang membuat belian Set Detoks Sihaté SAHAJA dengan bukti resit belian daripada saluran rasmi iaitu Ejen Tib Safarjal, Kedai HT Hub dan laman web.
 • Pelanggan WAJIB menghantar borang penyertaan dengan maklumat lengkap melalui link berikut:
 • Tempoh belian layak cabutan bertuah
  • 22 April 2023 sehingga 28 Mei 2023.
 • Belian yang dibuat sebelum atau selepas tarikh berkenaan TIDAK diambil kira.
 • Dengan menyertai cabutan bertuah ini, setiap pelanggan dengan ini bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh penganjur.

2) Langkah untuk Sertai Cabutan Bertuah

 • Pelanggan perlu membuat belian Set Detoks Sihaté seperti yang dinyatakan di dalam terma dan syarat cabutan bertuah. Resit belian WAJIB disimpan sebagai bukti dan semakan.
 • Selepas membuat belian, pelanggan WAJIB mengisi borang penyertaan dengan lengkap. Borang penyertaan yang tidak lengkap, terlambat atau bukti pembelian yang tidak sah akan terbatal secara automatik.
 • Penganjur tidak bertanggungjawab untuk sebarang penyertaan yang terbatal akibat dari sebab yang dinyatakan di atas. Semua keputusan yang dibuat oleh penganjur adalah muktamad.

3) Cabutan Pemenang

 • Cabutan pemenang adalah secara rawak yang akan dibuat pada 3 Jun 2023 | Hari Sabtu | 11.00 pagi secara FB LIVE di Facebook Page @sihate.asia.
 • Pemenang akan dihubungi oleh penganjur semasa FB Live. Sekiranya semasa dihubungi, pemenang tidak menjawab, penganjur berhak membuat cabutan baru.

BORANG PENYERTAAN

1) Maklumat Pelanggan

2) Maklumat Belian

Set Detoks Pilihan *

3) Terma dan syarat peraduan serta klausa persetujuan PDPA syarikat.